Секција природних наука

Секција природних наука организована је кроз тимски рад наставника биологије, хемије, физике и техничког образовања. Рад секције је осмишљен тако да ће сваки од наставника бити ангажован на часовима из сопствене стручне области, а неки часови ће бити тимски одржани кроз тематски приступ наставним садржајима.