Седмог и осмог априла, осмаци су у потпуно истим условима какви ће бити на Завршном испиту, радили тестове из математике, српског језика и комбиновани тест. Циљ пробног тестирања је да се ученици упознају са испитном ситуацијом, као и добијање повратне информације о тренутним постигнућима на тестовима знања из градива које су обновили до сада.