РЕПЕР, РОКЕР, ХИП-ХОП, ПАНК, МЕТАЛ

Слушамо различито, али делујемо исто – обући се према правцу музике коју слушамо, направити фризуру, понети инструмент....