Чланом 5. Закона о основном образовању и васпитању прописано је да је школа дужна да упише свако дете са подручија школе, а да може да упише и дете са подручија друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе. Родитељ, односно законски заступник , може да поднесе захтев изабраној школи за упис детета најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Подношење захтева које врше родитељи будућих првака који територијално не припадају нашој школи трајаће од 9. јануара до 1. фебруара.

Подсећамо родитеље чија су старија деца већ наши ђаци, који желе да и своју млађу децу упишу у нашу школу, а територијално не припадају школи, такође морају да доставе своје захтеве секретару школе најкасније до 01. 02. 2018. године.

 Неблаговремене захтеве школа неће разматрати.

Више информација о упису пронаћи ћете у делу сајта под називом "Упис првака"