Вести за ученике VII/2

Распоред писаних провера знања у школској 2011,12. години

 предмет врста провере знања
 датум одржавања
 српски језик
 други писмени задатак
 4. недеља децембра
 српски језик
 трећи писмени задатак
2. недеља марта
 срски језик
 четврти писмени задатак
 5. недеља маја
 српски језик
контролна вежба
1. недеља априла
 математика  други писмени задатак
 22.12.2011.
 математика контролна вежба
3. недеља фебруара
 математика  трећи писмени задатак 3. недеља марта
 математика  контролна вежба
3. недеља априла
 математика  четврти писмени задатак
3. недеља маја
 енглески језик
 први писмени заддатак
 7.12.2011.
 енглески језик
 контролна вежба
2. недеља маја
 енглески језик
 други писмени задатак
3. недеља априла
 немачки језик
 први писмени задатак
2. недеља фебруара
 немачки језик
 контролна вежба
3. недеља марта