30 новембар 2020

Настава на даљину за старије ученике

Обавештење о организацији наставе на даљину за ученике од петог до осмог разрееда

Поштовани родитељи и ученици,

 

     Обавештавамо вас да је на основу препорука Кризног штаба, Влада Републике Србије донела нове мере за организацију рада основних школа и измене школског календара за школску 2020/2021. годину.

 

     Према наведеној уредби, у периоду од  30. новембра до 18. децембра 2020. године, образовно- васпитни рад се организује на следећи начин:

 

- Ученици ће у наведеном периоду пратити наставу онлајн преко платформе за учење  

''Гугл учионица', из својих домова.

 

- Ученици су у обавези да онлајн наставу, по важећем распореду часова прате у периоду од 8 сати до 13.15 (прва смена), односно од 14 сати до 19.15 (друга смена) сваког дана. 

Наставник ће бележити присуство, односно одсуство, ученика са наставе. Ученици целог одељења присуствују часу истовремено, свакодневно.

Домаћи задаци постављају се за ученике на платформу радним данима у периоду од 7.30 до 19.30 часова. За израду задатака биће прецизирани рокови.

 

- Ученици ће бити оцењивани и формативно и сумативно; и описно и бројчано. Наставници имају аутономију да одлуче да ли ће писмене задатке и остале писане провере знања ученици у току првог полуогдишта обавити путем онлајн наставе, или ће ове провере знања бити померене  за друго полугодиште. О термину провере ће ученици бити обавештени од стране предметних наставника најкасније пет дана пре писане провере знања.

 

- Уколико ученици сматрају да имају елемената за већу закључну оцену, могу, у договору са наставником, да одговарају у школи. О евентуалном приговору на закључну оцену потребно је да информишете поред предметног наставника и одељењског старешину, како бисмо ораганизовали одговарање у школи уз поштовање свих епидемиолошких мера.

 

- Уколико ученик нема оцена, јер из оправданих разлога није могао да одговара може да остане неоцењен и за њега неће бити изведен општи успех на крају првог полугодишта. У другом полугодишту ће са овим ученицима бити организован допунски рад.

 

- Крај првог полугодишта је 18.12.2020. године. Распуст почиње 21. 12.2020. и траје до 15.1.2021. Друго полугодиште почиње 18.1.2021.године.

 

 Добро здравље  у успешан рад желим вама и вашим породицама.

 Настава на даљину за старије ученике