01 октобар 2018

Прва седница Савета родитеља у школској 2018/19. години, одржана 18.9.2018.

Одлуке са Прве седнице

Првој седници савета родитеља присуствовали су представници родитеља свих одељења (24).

1. Гласањем је одлученоо да председница Савета родитеља у школској 2018/19. години буде Биљана Дојнов.

2. Одложено је за наредну седницу разматрање Извештаја о остваривању Годишњег плана рада школе и разматрање Годишњег плана рада школе.

3. Формирана је Комисија за избор фирме која ће вршити обезбеђење ученика и школе. Комисију чине Александар Анђеловски, Мирјана Митровић и Рајна Даничић.

Комисију за избор понуђача за исхрану чине: Анкица Симић, Драшко Драшковић, Александра Шчербак и Весна Рађеновић.

4. Родитељски динар, на добровољној бази родитељи ће плаћатти по полугодишту: Родитељи који имају једно дете у школи плаћају 500 динара, родитељи који имају двоје деце у нашој школи плаћају 600 динара и родитељи са троје деце у школи плаћају 700 динара, уколико се определе да дају новац за родитељски динар.01 октобар 2018

Радионица Црвеног крста Палилуле за ученике другог разреда

Пројекат о безбедности у саобраћају

У петак 28. септембра, у холу школе за ученике другог разреда одржана је радионица и предавање о безбедности у саобраћају. Ученици су након кратког предавања вежбали правилно прелажење улице преко пешачког прелаза, цртали лични саобраћајни знак и уз све то се и лепо забавили.01 октобар 2018

Радионица Црвеног крста Палилуле за ученике другог разреда

Пројекат о безбедности у саобраћају

У петак 28. септембра, у холу школе за ученике другог разреда одржана је радионица и предавање о безбедности у саобраћају. Ученици су након кратког предавања вежбали правилно прелажење улице преко пешачког прелаза, цртали лични саобраћајни знак и уз све то се и лепо забавили.