У суботу, 4. јуна 2011. наша школа придружила се акцији „Очистимо србију“. Координатор акције била је наставница биологије Слађана Ракић. Учествовло је четрдесеторо деце и осам одраслих. Акција је трајала од 9 до 11 h, a напуњеноно је 37 жутих кеса. Није било кабастог и електронског отпада.
Једна група ученика и петоро одраслих остали су у школском дворишту да би детаљно  очистили зелене површине  у дворишту, живу ограду око школе и уклонили смеће са бетонског дела дворишта.  Друга група ученика и троје одраслих очистили су „Пољанче“ и „Бетонче“-површине у близини школе где се деца често окупљају у слободно време. Такође, почистили су и Шајкашку улицу, пролаз и паркић између Шајкашке и Улице Војводе Добрњца, и део Ватрослава Лисинског, поред школског дворишта. Локација "Бетонче" била је подједнако прљава као и прошле године, и један део пролаза према паркићу из Шајкашке, такође. "Пољанче" и паркић између Шајкашке и Војводе Добрњца су били прилично чисти, као и школско двориште