Поређење успеха ученика наше школе са просеком општине, града и републике

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, проследио је школама извештај о резултатима завршног испита 2010,11. године у облику који дозвољава поређење просечних резултата на нивоу школе, општине, града и републике.
Просечно постигнуће ученика у републици износило је 500 бодова.

 предмет  република град  општина  наша школа
математика 500 512 503 559
српски 500 513 505 549

На тесту из математике процењивано је знање ученика из 5 области: бројеви и операције са њима, алгебра и функције, геометрија, мерење и обрада података.

Просечна постигнућа учемика по испитиваним областима на тесту из математике:
 
република
град
општина
 наша школа
 бројеви и операције са њима
 500  511  504  558
 алгебра и функције
 500  514  506  561
 геометрија  500  510  501  542
 мерење  500  505  498  537
 обрада података
 500  511  505  553

Области знања испитиване на тесту из српског језика биле су: вештина читања: писано изражавање; граматика, лексика, народни и књижевни језик; и књижевност

  република
град
општина
наша школа
Вештина читања и разумевања прочитаног
 500  512  503 540
Писано изражавање
 500  509  499 544
Граматика, лексика, народни и књижевни језик  500  509  507 542
Књижевност
 500  513  509 541