Кроз креативни рад ученици четвртог разреда у првом полугођу 2011/12. године, учили су како да избегну замке болести зависности

Превентивни програм "Твоје знање мења све", који је осмишљен у сарадњи Министарства просвете и Министарства здравља, намењен је ученицима четвртог разреда основних школа. Искуства у раду са децом, говоре нам да се најефикаснији резултати у превентивном раду који се тиче болести зависности постиже уколико се са превенцијом почне на млађем узрасту. Зато су педагог и психолог наше школе у два одељења четвртог разреда у току целог првог полугодишта школске 2011/12. године реализовале програм у коме су деца учила како да препознају осећања која се јављају када постоји притисак вршњака, како да процене ризике и одупру се притисцима. Обавестили су се о штетним дејствима дозвољених и недозвољених психоактивних супстанци и учили су да заузму проактиван став у борби против употребе штетних материја почев од алкохола и дувана, преко енергетских пића и стероида, до забрањених дрога.
На крају овог програма, ученици су имали прилику да продукте свог креативног рада прикажу родитељима. Публика је имала видела осмишљене скечеве, стрипове, плакате и рекламе са порукама борбе против дрога, које су у групном раду, потпуно самостално осмислила деца.