Рад школе

Рад школе је организован у две смене, црвеној и плавој, које се недељно смењују; јутарња почиње у 8.00 часова, а поподневна у 14.00.  Ученици од првог до четвртог разреда целе године имају наставу пре подне. За ученике од првог до четвртог разреда чијим родитељима радне обавезе почињу рано, организовано је и јутарње прихватање деце од 7.00 часова.
У време наставе, ученици после сваког часа имају мале одморе од 5 минута и један велики одмор после другог часа, који у преподневној смени почиње у 9,30 и траје 30 минута. Почетак великог одмора у послеподневној смени је у 15,30.
Ученици улазе у школу на ђачки улаз, из школског дворишта. Родитељи и остали посетиоци улазе у школу на главни улаз, из Цвијићеве улице.
Школа је отворена од 7.00 до 20.00 часова.
У међусмени, пре и после часова одвијају се изборна настава, секције, додатни и допунски часови.
Школа има чувара који уз дежурне наставнике брине о безбедности деце.

Подела по сменама:

смене разреди
Стално преподне

I  II III IV

Црвена смена

VI   VIII

Плава смена

V   VII

Боравак

За ученике од првог до четвртог разреда организован је продужени боравак у коме могу да остану до 17,30 часова. За ученике првог и другог разреда настојимо да боравак буде организован тако да свако одељење има своју групу боравка. Ученици трећег и четвртог разреда на три одељења имају по две групе боравка.
Ручак у боравку организован је у времену од 11,35 до 15,00h у школској трпезарији.
У боравку се поред израде домаћих задатака организује слободно време ученика кроз рад фолклорне, шаховске и драмске секције и факултативну наставу кинеског језика; кроз израду украсних предмета од папира и других материјала и организовање спортских игара у време одржавања слободних активности.
Децу из боравка која одлазе кући, дежурни ученици доводе до школског хола у коме их чекају родитељи.

Језици

Од првог разреда се учи енглески језик, а у петом ученици добијају немачки језик. Од 2012. године, наши ученици могу факултативно да уче и кинески језик.

Изборни предмети

Од петог разреда се ученици сваке године опредељују да, ако желе, похађају до краја разреда изборну наставу из основа рачунарства и информатике; цртања сликања и вајања; чувара природе; или предмета свакодневни живот у прошлости. У нижим разредима су понуђени изборни предмети чувари природе, рука у тесту, народна традиција, лепо писање, од играчке до рачунара.

Мултимедијалне учионице

Школа има кабинетску наставу, што подразумева да се сродни предмети одржавају у учионицама које су опремљене искључиво за те предмете. Од сачињавања првог развојног плана, трудили смо се да осавременимо наставу поред осавремењивања метода и приступа учењу и увођењем рачунара и пројектора у рад са ученицима. Кренули смо од једне мултимедијалне учионице и стигли до тога да се у настави редовно користе презентације са различитим аудио визуелним садржајима. Пројекторима, рачунарима и паметним таблама су сада опремљени сви кабинети (информатички кабинет, кабинет природних наука, кабинет за историју и географију, кабинет за ликовну и музичку културу, кабинет за стране језике и кабинет за техничко и информатичко образовање). У све учионице уведен је интернет. Учешће родитеља у опремању школе наставним средствима и учешће у пројекту "Ђачко паркинг место", омогућило нам је да се рачунари и модерна аудио визуелна средства користе и у свим одељењима млађих разреда.

 

 

 

 

ОШ "Влада Аксентијевић" јесте мала, градска школа, са 24 одељења у које је распоређено 640 ученика. Налази се на углу улица Поенкареове (ранији назив-Ђуре Ђаковића) и Цвијићеве, на територији општине Палилула. Основана је 1956. и из породица које живе у окружењу бар су по две генерације похађале ову школу.
Памти се да је она једна од првих школа у Србији која је, још у експерименталном програму, раних шездесетих, организовала продужени боравак. И у данашње време у њој постоји 10 група боравка.
Експериментално учење енглеског језика од 1. разреда уведено је 1998. године, изборна настава информатике, као прва на општини, 2001. године, а од те године у Школи постоји и Ђачки парламент, пре него што је и био законом предвиђен. Била је међу првих 100 школа у Србији које су увеле Пројекат грађанин за 6. разред и од првих 40 које су оформиле развојни тим и, после обуке, сачиниле развојни план и реализовале пројекат Mултимедијалне учионице који је из овог плана произашао.
У школу је инвестирано и од стране Градске управе и из донација Светске банке и то како у санацију и реконструкцију објекта, тако и у едукацију и стручно усавршавање запослених, чиме су битно унапређени услови за рад.
Број ученика је достигао пун капацитет школе- према просторним ресурсима. Поред ученика који нам територијално припадају, у нашу школу уписују се и ученици са Старог града и они који долазе превозом из Крњаче, Борче, Котежа, Карабурме, Миријева, Звездаре... До школе долази велики број линија аутобуског превоза (аутобуске линије 16, 27е, 23, 35, 95, 96, 37, 58).

Оно чиме се поносимо је:

• Стручни наставни кадар, млад колектив и позитивна енергија која у њему влада, наставници који испољавају инвентивност и спремност за даље усавршавање. (Сваке године наставници пролазе више семинара стручне обуке из области наставе и учења, пружања подршке ученицима у развоју, сарадње са родитељима, васпитног рада итд. Од њих је 90 % прошло семинар за активно учење, а више њих Учионицу добре воље, Буквар дечјих права и Грађанско васпитање. Сви наши наставници образовани су за коришћење мултимедијалне технологије у настави. Професионално се усавршавају и примењују не само савремене методе рада него и савремена наставна средства: рачунар и видео-бим, "паметне табле", електронске уџбенике у извођењу наставе); Више наших наставника добило је награде и признања стручних друштава за резултате свог рада (Друштво учитеља, Друштво "Архимедес", Друштво наставника ликовне културе, Награде за такмичења у драмским формама за сценарија и режију...)

• Ученици постижу запажене резултате на такмичењима, општинским, градским и републичким, а исто тако и константно добре резултате на Завршном испиту- (најбољи успех на општини Палилула, изнадпросечан резултат за Београд и Србију-према званичном извештају Завода за вредновање и унапређење квалитета рада школа). Више година уназад, наши ученици постижу успех на тесту из математике који је у првих 10-15 у Београду и у 2% најуспешнијих у Србији);

• Школа је усмерена на унапређење, развој и осавремењавање образовног наставног процеса и отворена је према новинама;

• Кроз разне пројекте и општу климу у њој промовишу се ученичка права, одговорности и самопоштовање;

• Однеговани су добри односи између запослених и успешна комуникација на релацији ученик-наставник-родитељ;

• Пружа топао и пријатан амбијент за рад.

  • У школској 2012,13. години, обављена је екстерна евалуација рада школе у којој је добијена највиша општа оцена, а од 30 појединачних стандарда који су оцењивани, највишу оцену добили смо на двадестет једном стандарду. 

Познати ученици Школе:

Миљен Кљаковић Крека - сценограф светског гласа

Ивана Димић - књижевница и драматург, добитница НИН-ове награде за 2016. годину

Мирјана Бобић Мојсиловић - новинар и писац и њена сестра

Зорица Бобић Томић - професор културологије

Весна Кршић Секулић - пијаниста

Грујица Спасовић - новинар, амбасадор Србије у Босни

Оливер Пастор - виолиниста

Марија Рашајски - професор математике

Мадам Пиано - певачица

Александар Анђић - фоторепортер, уредник фотографије недељника Време

Владимир Ђорђевић – новинар

Миона Марковић- драмска уметница