Распоред часова

Плава смена пре подне

 

Црвена смена пре подне

 

Преглед писаних провера знања у школској 2019/2020. годиниПРЕГЛЕД ПИСАНИХ ПРОВЕРА ЗНАЊА У ШКОЛСКОЈ 2019/20. ГОДИНИ


 

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

недеља

датум

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

3

16.9-20.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

4

23.9-27.9.

 

 

 

 

математика, физика

 

 

 

5

30.9-4.10.

немачки језик

 

немачки језик, физика

 

немачки језик

 

немачки језик, физика

 

6

7-11.10.

математика

 

Математика

 

географија

 

Математика

српски

7

14-18.10.

географија, биологија

 

географија, биологија

 

биологија, engleski


географија, биологија

 

8

21-25.10.

енглески језик

српски језик

енглески језик

српски

физика

српски језик

енглески језик, српски

 

9

28.10-1.11.

српски језик

математика

српски

Математика

српски језик

математика

немачки језик

Математика

10

4-8.11.

немачки језик

 

физика

 

немачки језик, хемија

 

физика, хемија

 

11

11-15.11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12

18-22.11.

 

 

 

 

географија

 

Математика

 

13

25-29.11.

 

 

географија

 

математика

 

 

 

14

3.12-7.12.

математика

 

Математика

немачки језик

физика

 

географија

енглески језик

15

10-14.12.

српски језик

енглески језик

српски

српски

хемија

немачки језик

Математика

немачки језик

16

17-21.12.

немачки језик

српски језик

Математика , физика

 

српски језик

математика

српски

српски

17

24-28.12.

биологија математика

 

биологија,

енглески језик

биологија, физика


биологија, физика

 

18

30. и 31.12.

 

 

 

 

 

 

 

 

19

8-10.1.

 

 

физика

 

 

 

физика

 

20

13-17.1.

географија

математика

немачки језик

Математика

физика

engleski jezik

енглески језик

Математика

21

20-24.1

 

 

 

 

 

српски језик

хемија

 

22

27-31.1.

 

 

 

 

математика

 

 

 

23

18-21.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

24

24-28.2.

 

 

 

 

немачки језик

 

српски, енглески

 

25

2.3-6.3.

српски језик

 

 

 

географија математика

 

географија, математика

 

26

9-13.3

математика

српски језик

физика

 

српски језик, хемија


физика, биологија

 

27

16.3-20.3.

немачки, енглески

 

Математика

српски

физика

српски језик

немачки језик

српски

28

23-27.3.

географија, биологија

 

биологија, енглески

 

биологија, engleski jezik

 

Пробни завршни испит 27.и 28.3.

 

29

30.3-3.4.

 

математика

српски

Математика

немачки језик

 

физика, хемија

 

30

6-10.4.

 

 

 

 

 

математика

 

Математика

31

13-17.4.

Пролећни

распуст

Пролећни

распуст

Пролећни

распуст

Пролећни

распуст

32

20-24.4.

 

 

 

 

географија

 

 

 

33

27-30.4

математика

 

географија

 

 

 

географија српски

 

34

4-8.5.

 

 

 

немачки језик

физика

српски језик

Математика

српски

35

11-15.5.

географија

немачки језик

Математика

енглески језик

математика

немачки језик

биологија

енглески језик

36

18-22.5.

математика

енглески језик

физика

српски

српски језик

engleski jezik

српски

немачки језик

37

25-29.5

биологија

српски језик

биологија, немачки језик

 

биологија, хемија

 

хемија

Математика

38

1-5.6.

немачки језик

математика

географија, српски

 

физика

 

 

 

39

8-18.6

српски језик

 

физика

Математика

 

математика40

15-16.6.

математика

 

 

 

математика