Распоред часова

 

 

 

 

Преглед писаних провера знања у школској 2017/2018. години

 


 

ПЕТИ РАЗРЕД

ШЕСТИ РАЗРЕД

СЕДМИ РАЗРЕД

ОСМИ РАЗРЕД

недеља

датум

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

Контролни

Писмени

4.

18.9-22.9.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

25.9-29.9.

 

 

математика

 

математика

 

физика

 

6.

2.10-6.10.

математика

 

географија немачки

 

географија немачки

 

математика немачки

 

7.

9-13.10.

немачки географија

 

физика биологија

 

физика биологија

 

географија биологија

 

8.

16-20.10.

биологија енглески

 

енглески

математика

хемија   енглески

 

хемија   енглески

 

9.

23-27.10.

 

математика

 

 

 

математика

 

 

10.

30.10-3.11.

 

српски

немачки

српски

немачки

српски

немачки

математика

11.

6-8.11.

 

 

математика

 

 

 

 

 

12.

13-17.11.

 

 

географија

 

 

 

 

 

13.

20-24.11.

математика

 

 

 

математика

 

математика

 

14.

27.11-1.12.

немачки

 

 

 

географија

 

географија

 

15.

4.12-8.12.

 

 

 

 

 

енглески

физика

енглески

16.

11-15.12.

математика

 

математика

енглески

хемија

немачки

хемија

немачки

17.

18-22.12.

географија

српски

физика

немачки

физика

српски

 

немачки

18.

25-29.12.

биологија

математика

биологија

српски

биологија

математика

биологија

српски

19.

9.1-12.1.

српски

 

српски

 

српски

 

српски

 

20.

15-19.1.

 

енглески

 

математика

 

 

математика

 

21.

22-27.1.

 

 

 

 

математика

 

 

 

22

29-31.1.

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

12.-14.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

19-23.2.

математика немачки

 

српски географија

 

географија

 

географија физика

 

25.

26.2-2.3.

српски

 

немачки   физика

 

математика

 

математика енглески

 

26.

5-9.3

 

немачки

математика

српски

физика

српски

немачки

српски

27.

12.3-16.3.

 

математика српски

енглески

 

хемија

 

хемија

математика

28.

19-23.3.

енглески географија

 

 

 

енглески немачки

 

српски

 

29.

26-30.3.

биологија

 

биологија

 

биологија      физика

 

биологија

физика

30.

9-13.4.

 

 

 

 

физика?

математика

математика

 

31.

16-20.4.

 

 

 

математика

 

 

географија

 

32.

23-27.4.

немачки

 

географија

 

географија

 

српски

немачки

33.

30.4, 3. и 4.5.

 

 

 

 

 

 

математика

енглески

34.

7-11.5.

географија

енглески

физика

немачки

хемија

немачки

хемија

српски

35.

14-18.5.

математика српски

 

математика

енглески

математика

енглески

немачки

 

36.

21-25.5.

биологија

српски

српски

српски

биологија

српски

биологија

математика

37.

28.5-1.6.

 

 

биологија немачки

 

немачки

математика38.

4.6-8.6.

 

математика

 

математика

физика

 39

11-14.6.