Клуб УН

 

Клуб Уједињених ација је активан у нашој школи од школске 2008/09. године, а води га учитељица Данијела Убовић. За школксу 20010/11 годину, планиран је следећи програм:

Активности у септембру:

- Информисање ученика о циљевима и активностима клуба за УН, упис заинтересованих чланова, договор о програму и начину рада клуба УН

-Тематски сусрети- СИСТЕМ УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА

- Обележавање међународног Дана мира (21. септембар): "Моја будућност-моји циљеви"

-Образовна кампања: Миленијумски циљеви развоја УН до 2015-"Можемо окончати сиромаштво"

-Практичан рад: Литерарни и ликовни конкурс Удружења за УН поводом Дана УН

Активности у октобру:

-Тематски сусрети- Миленијумски циљеви развоја УН

-Обележавање Међународног дана ненасиља (2. октобар)

-Обележавање Међународног дана за смањење природних катастрофа (14. октобар)

-Међународни дан против сиромаштва (16.октобар)-светска акција "Устанимо"

-Практичан рад: Програм поводом 24. октобра-Дана УН (Недеља УН)

Активности у новембру:

-Тематски сусрети: Толеранција и култура мира

-Практичан рад- Недеља толеранције и обележавање 16. новембра-Дана УНЕСКА

-Светски дан деце (20. новембар)-Упознавање конвенције о правима детета

-Циклус семинара "Свет међунаародне сарадње"-учешће заинтересованих чланова

Активности у децембру:

- Тематски сусрети: УН и људска права

- Обележавање Светског дана борбр против сиде (1. децембар)

-Обележавање међународног Дана волонтера (5. децембар)

- Обележавање Дана људских права (10. децембар)

- Практичан рад: Учешће у хуманитарној акцији продаје УНИЦЕФ-ових честитки

Активности у јануару:

- Учешће на семинарима за менторе и координаторе за УН у школама

- Циклус семинара "Свет међународне сарадње" (зимски распуст)

-Учешће у стручној посети Асоцијацији за УН у Барселони и објектима Светске баштине УНЕСКА у Италији, Француској и Шпанији

Активности у фебруару:
-Тематски сусрети: Светска културна и природна баштина УНЕСКА
-Практичан рад: Представљање објеката Светске баштине УНЕСКА у свету

Активности у марту:

-Практичан рад- Представљење објеката светске баштине у нашој земљи

- Обележавање Међународног дана борбе против расне дискриминације-21. март

- Учешће на међународном моделу УН-"БИМУН 2011"

Активности у априлу:

- Тематски сусрети: Програм УН за контролу дрога

- Практичан рад: Обележавање Свцетског дана здравља-7. април

-Циклус семинара "Свет међународне сарадње"-пролећни распуст

-Учешће у стручној посети седишту УНЕСКА у Паризу и Међународном центру УН у Бечу

Активности у мају:

-Тематски сусрети:Климатске промене и одрживи развој

- Обележавање Међународног дана за биолошку разноврсност и одрживи развој-22. мај

- Практичан рад: Еколошка радионица

Активности у јуну:

-Тематски сусрети: Агенда за 21. век

- Практичан рад: Израда "картица приоритета"

- Обележавање Светског дана животне средине-5. јун

Активности за јули и август

- Учешће у стручној посети Палати нација у Женеви, објектима светске баштине и другим знаменитостима у Италији

- Учешће заинтересованих чланова на летњем кампу "Свет међународне сарадње"-август

- Обележавање међународног дана младих-12. август

Oсновна школа "Влада Аксентијевић"

Поенкареова 8, 11000 Београд  

телефон/централа: 2766 752

direktor@osvladaaksentijevic.edu.rs

ПИБ: 100245020
Матични број: 07004443