Прва седница Савета родитеља одржана је 18.9.2018. 

Савету је присуствовало 24 родитеља. 

ОДЛУКЕ

1.  Конституисан је Савет родитеља за школску 2018/2019.год.
2. На функцију председника Савета родитеља изабрана је Биљана Дојнов. 
3. Формиране су комисије за избор фирме за обезбеђење ученика, осигурање и исхрану ученика у боравку.
4. Родитељски динар ове године биће: за једно дете 500, за двоје 600, а за троје 700 динара. Плаћање родитељског динара је добровољно. О спровођењу ове одлуке стараће се рачуноводство школе. Саставни део ове одлуке је Одлука о намени средстава прикупљених од родитеља на име родитељског динара.

 

Друга седница Савета родитеља одржана 2.10.2018.

Одлуке:

1. Након спроведеног поступка прикупљања понуда, комисија састављена од чланова Савета родитеља за избор осигуравајуће куће којој ће се поверити осиграње ученика за текућу школску годину школе је као најповољнију изабрала понуду Осигуравајуће куће „Generali“.

Чланови Савета родитеља су једногласно потврдили избор комисије.

2.  За осигурање ученика родитељи плаћају једнократно:

-        300,00 динара по ученику;     

3. Договорени рок за плаћање је 10.10.2018.

                                                                                                        САВЕТ РОДИТЕЉА

                                                                                                                 председник

                                                                                                              Биљана Дојнов

ТРЕЋА СЕДНИЦА САВЕТА РОДИТЕЉА, одржана 23.10.2018.

На трећој седници Савета родитеља донета је ОДЛУКА О ОБЕЗБЕЂЕЊУ.

Усвојен је предложени избор да за школску 2018/19. годину школа ангажује понуђача "Омвати плус" д.о.о. Београд.

1. Висина накнаде за обезбеђење за 2018/19. годину износи -за једно дете 7'00 динара, за двоје деце 800 динара, а за троје деце 900 дииара.

2. Плаћање обезбеђења јенао кварталном нивоу и обавезно је за све зученике.

3. О спровођењу ове одлуке стараће се рачуноводство школе

4. Одлука ступа на снагу даном доношења

5. Саставни део ове одлуке су прикупљене понуде понуђача.

 

Посете родитеља настави

Поштовани родитељи,

 Као резултат настојања да се родитељи што више укључе у живот школе, Закон о основном образовању и васпитању предвиђа могућност да родитељи једном у месец дана могу да присуствују часовима у школи.

Како би смо родитељима омогућили присуство на часовима, Годишњим планом предвидели смо термине који ће бити резервисани за посете родитеља.

Термини за посете часовима

(дани када ће родитељи моћи да присуствују часовима у школској 2018,19. години):

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ДАТУМ ПОСЕТЕ

ДАН У НЕДЕЉИ

10.9. 2018.

ПОНЕДЕЉАК

16.10. 2018.

УТОРАК

14.11.2018.

СРЕДА

13.12.2018.

ЧЕТВРТАК

18.1.2018.

ПЕТАК

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

18.2.2018.

ПОНЕДЕЉАК

19.3.2018.

УТОРАК

17.4.2018.

СРЕДА

16.5.2018.

ЧЕТВРТАК

14.6.2018.

ПЕТАК

  *Термин у мају не важи за посете часовима  у осмом разреду

Правила:

  1. Да би родитељ присуствовао неком часу, потребно је да обавести наставника на чији час жели да дође, недељу дана пре дана посете.
  2. На једном часу могу да присуствују највише три родитеља, како би ток часа био неометан.
  3. Уколико се пријави више од три родитеља, час посећују прва три родитеља са списка, а осталим родитељима ће бити понуђен следећи термин.
  4. Родитељ је само посматрач, за време трајања часа није дозвољено коментерисање или ометање часа.
  5. Родитељ своје утиске може уколико то жели, да пренесе наставнику након завршеног часа.
  6. Мобилни телефони морају бити искључени.
  7. Снимање и фотографисање на часу није дозвољено.

Драги родитељи,  добродошли назад у школске клупе!

ВЕЛИКА ОТВОРЕНА ВРАТА

Прво полугодиште

Друго полугодиште

Трећа недеља октобра (15-19.10)

Друга недеља марта (11-15.3)

Прва недеља децембра (3-7.12)