Друга седница Савета родитеља одржана је 13.9.2016. 

Савету је присуствовало 18 родитеља. Предложени ред је једногласно усвојен. 

ОДЛУКЕ

Савет родитеља је једногласно изгласао да се обезбеђење плаћа квартално , за једно дете 700,00 дин., за двоје деце 800,00 дин. и за троје деце 900,00 дин. 

 Савет родитеља је једногласно гласао да се поднесе  Иницијатива за отварање нове групе продуженог боравка у 3. разреду.

На Извештај о раду школе  Савет  родитеља нема примедби, али једногласно су се сложили да се убудуће Извештаји прво пошаљу у електронској форми, ради бољег увида у рад школе. 

Прва конститутивна седница Савета родитеља одржана 7.9.2016.
Савету је присуствовалао 20 родитеља. Предложени ред је једногласно усвојен. 

ОДЛУКЕ

1.  Конституисан је Савет родитеља за школску 2016/2017.год.
2. Госпођа Катарина Симић наставиће да обавља функцију председника Савета родитеља. 
3. Савет је овластио комисије које ће учествовати у избору екскурзија, обезбеђења ученика, осигурања и понуђача за исхрану у школској 2016/17. годину.
4. Родитељски динар ове године биће: за једно дете 500, за двоје 600, а за троје 700 динара.

 

Посете родитеља настави

Поштовани родитељи,

 Као резултат настојања да се родитељи што више укључе у живот школе, Закон о основном образовању и васпитању предвиђа могућност да родитељи једном у месец дана могу да присуствују часовима у школи.

Како би смо родитељима омогућили присуство на часовима, на Наставничком већу одржаном у септембру, договорили смо се о данима који ће бити резервисани за посете родитеља  и о правилима за посетиоце  часов.

Термини

(дани када ће родитељи моћи да присуствују часовима у школској 2016,17. години):

понедељак

уторак

среда

четвратак

петак

 12.9.2016.

20. фебруар

11. октобар

14. март

16. новембар

26. април

8. децембар

11. мај

23. децембар

2. јун*

  *Термин у мају не важи за посете часовима  у осмом разреду

Правила:

  1. Да би родитељ присуствовао неком часу, потребно је да обавести наставника на чији час жели да дође, недељу дана пре дана посете.
  2. На једном часу могу да присуствују највише три родитеља, како би ток часа био неометан.
  3. Уколико се пријави више од три родитеља, час посећују прва три родитеља са списка, а осталим родитељима ће бити понуђен следећи термин.
  4. Родитељ је само посматрач, за време трајања часа није дозвољено коментерисање или ометање часа.
  5. Родитељ своје утиске може уколико то жели, да пренесе наставнику након завршеног часа.
  6. Мобилни телефони морају бити искључени.
  7. Снимање и фотографисање на часу није дозвољено.
Драги родитељи,  добродошли назад у школске клупе!