ОДЛУКЕ Савета родитеља

у школској 2019/2020. години:

 

1.  Конституисан је Савет родитеља за школску 2019/2020.год. Чланови Савета
2. На функцију председника Савета родитеља изабрана је Биљана Дојнов
3. Родитељски динар ове године биће: за једно дете 500, за двоје 600, а за троје 700 динара. Плаћање родитељског динара је добровољно. О спровођењу ове одлуке стараће се рачуноводство школе. Саставни део ове одлуке је Одлука о намени средстава прикупљених од родитеља на име родитељског динара.

4. Комисија за обезбеђење ангажовала је понуђача "Омвати плус" д.о.о. Београд. Висина накнаде за обезбеђње ученика, за школску 2019/2020. г.  износи 800 динара по родитељу/старатељу ученика без обзира на број деце која похађају школу. Плаћање обезбеђења је на кварталном нивоу и обавезно је за све ученике.

5. Комисија састављена од чланова Савета родитеља за избор осигуравајуће куће којој ће се поверити осигурање ученика као најподобнију одабрала је понуду Осигуравајуће куће "АМСС". За осигурање ученика родитељи плаћају једнократно 300 динара по ученику. Договорени рок за плаћање је 70.10.2019. (Прилог - понуда осигурања)

УСЛОВИ ОСИГУРАЊА-ДИКУМЕНТИ:

- Информације за уговарача осигурања и осигураника од последица несрећног случаја. 

- Општи услови за осигурање лица од последица несреће

- Допунски услови за осигурање ученика од последица несрећног случаја

- Допунски услови осигурања за случај прелома кости услед несрећног случаја и незгоде

- Посебни услови за осигурање ученика

- Табела инвалидитета

 

Посете родитеља настави

Поштовани родитељи,

 Као резултат настојања да се родитељи што више укључе у живот школе, Закон о основном образовању и васпитању предвиђа могућност да родитељи једном у месец дана могу да присуствују часовима у школи.

Како би смо родитељима омогућили присуство на часовима, Годишњим планом предвидели смо термине који ће бити резервисани за посете родитеља.

Термини за посете часовима

УСКОРО СЛЕДИ ИЗМЕНА ЗА ОВУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

ДАТУМ ПОСЕТЕ

ДАН У НЕДЕЉИ

10.9. 2018.

ПОНЕДЕЉАК

16.10. 2018.

УТОРАК

14.11.2018.

СРЕДА

13.12.2018.

ЧЕТВРТАК

18.1.2018.

ПЕТАК

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

18.2.2018.

ПОНЕДЕЉАК

19.3.2018.

УТОРАК

17.4.2018.

СРЕДА

16.5.2018.

ЧЕТВРТАК

14.6.2018.

ПЕТАК

  *Термин у мају не важи за посете часовима  у осмом разреду

Правила:

  1. Да би родитељ присуствовао неком часу, потребно је да обавести наставника на чији час жели да дође, недељу дана пре дана посете.
  2. На једном часу могу да присуствују највише три родитеља, како би ток часа био неометан.
  3. Уколико се пријави више од три родитеља, час посећују прва три родитеља са списка, а осталим родитељима ће бити понуђен следећи термин.
  4. Родитељ је само посматрач, за време трајања часа није дозвољено коментерисање или ометање часа.
  5. Родитељ своје утиске може уколико то жели, да пренесе наставнику након завршеног часа.
  6. Мобилни телефони морају бити искључени.
  7. Снимање и фотографисање на часу није дозвољено.

Драги родитељи,  добродошли назад у школске клупе!

ВЕЛИКА ОТВОРЕНА ВРАТА 

Прво полугодиште

Друго полугодиште

Пета недеља октобра (31. 10. 2019. год. у 18 часова)