Допунска настава

Термини одржавања допунске, додатне наставе и СНА у школској 2021/22. години:

Црвена смена пре подне

ДАН

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ/СНА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

Понедељак

 

 

 

 

13:15

СНА Уметност

Драгана Вучићевић, Светлана Јовановић

Весна Медојевић

17: 30, када су црвени прва смена

припремна

Марина Радичевић

13.15

Допунска настава

Драгана Вучковић

13.15

Српски језик и књижевност, допунска настава, 6.разред

Светлана Јовановић

16.00

Математичарење

Предраг Стељић

7.15

Математика осми разред, додатна и допунска

Предраг Стељић

13:15

Математика седми- допунска и додатна

Нада Јовановић

13:15

Физика, допунска настава, 8. разред

Миља Газивода

13.15

Енглески језик, додатна настава

Милијана Ристић

13:15

Чувари природе

Слађана Ракић

уторак

13:15

Допунска настава

Весна Лукић

19:15 када су црвени дуга смена

Додатна настава

Марина Радичевић

13:15

Географија (допунска настава 6. и 8.)

Биљана Јовановић

13:15

Математика осми- допунска и додатна

Нада Јовановић

7.20

Немачки језик

6. разред (допунска, додатна)

Бојана Блануша

13.15

СНА (6. разред)

Бојана Блануша, Милијана Ристић

среда

13:15

Допунска настава када су плави прва смена

Мараина Радичевић

3:15

Географија (додатна настава 8.)

Биљана Јовановић

13:15

Креативна екологија

Јелена Огњановић

13.15

Математичарење

Бојана Раичевић

19:15

СНА - информатика

Нада Јовановић

13.15

Енглески језик, Допунска настава

Милијана Ристић

13:15

Биологија

Допунска настава за 6. и 8. разред

Слађана Ракић

Четвртак

13:15

Додатна настава

Весна Лукић

13:15

Допуснка настава, када су црвени прва смена

Марина Радичевић

13:15

Упознај планету Земљу

Биљана Јовановић

7.15

Математика шести разред, додатна и допунска

Предраг Стељић

13.15

Математика пети разред, додатна и допунска

Бојана Раичевић

13.15

Немачки језик

8. разред (допунска, додатна)

Бојана Блануша

Петак

13:15

СНА

Весна Лукић, Милијана Ристић

1 13.15

Математика седми разред, додатна и допунска

Бојана Раичевић

12:30

Физика, допунска настава, 7.разред

Миља Газивода

13:15

Биологија

 

13: 15, 19:15

СНА, када су плави прва смена и када су друга смена

Марина Радичевић

 

Плава смена пре подне

ДАН

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ/СНА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ НАСТАВНИКА

понедељак

19.15

Математика осми разред, додатна и допунска

Предраг Стељић

11.40

Математичарење

Предраг Стељић

13:15

Физика, допунска настава, 6.разред

Миља Газивода

13.15

Енглески језик, Додатна настава

Милијана Ристић

13:15

Биологија Додатна настава 6. разред

Слађана Ракић

онлајн

Чувари природе

Слађана Ракић

уторак

13:15

Допунска настава

Весна Лукић

13:15

Географија (допунска настава 5. и 7.)

Биљана Јовановић

13.15

Математика пети разред, додатна и допунска

Бојана Раичевић

19.15

Немачки језик 6. разред (допунска, додатна)

Бојана Блануша

среда

13:15

Географија (додатна настава 7.)

Биљана Јовановић

13:15

Креативна екологија

Јелена Оњјановић

13.15

Српски језик и књижевност, допунска настава, 5. разред

Светлана Јовановић

7.15

Математика седми разред, додатна и допунска

Бојана Раичевић

13.15

Математичарење

Бојана Раичевић

13:15

СНА - информатика

Нада Јовановић

13:15

Биологија Допунска настава 7. разред

СлађанаРакић

Четвртак

13:15

Додатна настава

Весна Лукић

13:15

Упознај планету Земљу (СНА)

Биљана Јовановић

13.15

Математика шести разред, додатна и допунска

Предраг Стељић

13.15

Енглески језик, допунска настава

Милијана Ристић

13:15

Биологија

Додатна настава 7.разред

Слађана Ракић

Петак

13:15

СНА

Весна Лукић, Милијана Ристић

13.15

Српски језик и књижевност, допунска настава, 7. разред

Светлана Јовановић