Допунска настава

Термини одржавања допунске наставе у школској 2015/16. години:


српски језик:

Светлана Јовановић

5. и 7. разред, среда, плава смена после подне, у 12.45

5. и 7. разред, понедељак, плава смена пре подне, у 12.30

Марина Васовић (Ивана Ђуровић)

6. разред, понедељак, црвена смена после подне, 13.15

8. разред, црвена смена после подне петак, 13.15


Весна Лукић-немачки језик

Сваки уторак од 13.15

историја

Сваки уторак у 13.15

енглески језик:

7. разред, уторак 19,15; плава смена после подне

6. разред-петак, црвена смена пре подне, 12.30

8. разред-среда, црвена смена пре подне, 7.15

математика

Црвена смена пре подне:

6. разред четвртак у 7,15

8. разред, петак у 7.15

Плава смена пре подне:

5. разред уторак, 13.15

6. разред четвртак, 13.15

7. разред понедељак у 13,15

8, разред петак у 19.15

физика

Црвена смена пре подне

6. и 8.  разред, понедељак 13,15

Плава смена пре подне

6. разред понедељак, 13.15

7. разред петак, 13.15

хемија

Црвена смена пре подне

7. разред, уторак, 13.15

8. разред, уторак, 14.00