Јавне набавке


Услуга припреме и дистрибуције оброка за ученике у продуженом боравку у 2018/2019. години

ОШ "Влада Аксентијевић" објављује  19.10.2018. позив за подношење понуда у поступку Јавна набавка мале вредности.

Преузмите позив.

Преузмите текст конкурсне документације.

Настава у природи и екскурзије

ОШ "Влада Аксентијевић" објављује 4. 12. 2018. позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за организовање наставе у природи и екскурзија у школској 2018,19. години. Овде преузмите документ.

 Текст конкурсне документације за организовање и реализацију наставе у природи и екскурзија у школској 2018,19. години преузмите овде.

 

Јавна набавка електричне енергије за ОШ "Влада Аксентијевић"

ОШ "Влада Аксентијевић" објављује позив за подношење понуда у поступку јавну набавку мале вредности 18.3.2019. године. Преузмите документ овде.

Текст конкурсне документације преузмите овде.

Јавна набавка сансанацију водоводне и канализационе мреже и бетонског платоа испред школског објекта

ОШ "Влада Аксентијевић" објављује 26.7.2019. позив за подношење понуда у поступку Јевне набавке мале вредности за радове на санацији дела водоводне и канализационе мреже и бетонског платоа испред објекта школе.

Преузмите позив овде.

Преузмите текст конкурсне документације.

Одлука ОШ "Влада Аксентијевић" за спровођење ЈН за водовод и канализацију

Комисија за спровођење поступка јавне набавке, после стручне оцене понуда, констатује да је најповољнија понуда следећих понуђача:

Група понуђача "Foring group" d.o.o. и "CMC group" d.o.o. из Београда.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору водоводне и канализационе мреже - документ.

Услуга припреме и дистрибуција оброка за ученике у продуженом боравку за школску 2019/2020. годину

ОШ "Влада Аксентијевић" објављује  05.11.2019. позив за подношење понуда у поступку Јавна набавка мале вредности.

Преузмите позив - измењен

Конкурсна документација - измењена

Обавештење о продужетку рока за подноошење понуда

Питања и одговори

Отварање понуда је у уторак 12.11.2019. у 16 часова

Јавна набавка за наставу у природи и екскурзије

ОШ "Влада Аксентијевић" објављује 14. 11. 2019. позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за организовање наставе у природи и екскурзија у школској 2019/2020. години.

Позив за подношење пријава можете преузети ОВДЕ.

Текст за преузимање конкурсне документације за реализовање наставе у пророди и екскурзија преузети ОВДЕ.

Рок за подношење понуда је 25.11.2019. године до 15 часова. Отварање понуда је истог дана у 17.30 часова.

Поништење тендера за припрему и дистрибуцију тендера оброка у продуженом боравку

Основна школа „Влада Аксентијевић“ донела је одлуку о обустави поступка јавне набавке јер нису испуњени услови из члана 107 Закона о јавним набавкама за доношење одлуке о додели уговора, наручилац није примио ниједну прихватљиву понуду. Детаље о поништавању тендера можете прочитати овде.

Јавна набавка малих вредности за услуге припреме и дистрибуције оброка у продуженом боравку за школску 2019/2020. годину

ОШ"Влада Аксентијевић", након поништења конкурса, поново расписује тендер за припрему и дистрибуцију ручка у продуженом боравку. 

Позив за подношење пријава можете преузети - ОВДЕ.

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ.

Рок за подношење понуда је 27.12. 2019. до 15 часова. Отварање понуда је истог дана са почетком у 16.30 часова.

Обавештење о тендеру у вези припреме и дистрибуције оброка у продуженом боравку

На основу члана 116 Закона о јавним набавкама Основна школа „Влада Аксентијевић“ закључила је уговор са понуђачем „MOVIE KITCHEN-CATERING“ Д.О.О.

Обавештење о закљученом уговору можете погледати ОВДЕ.