Јавне набавке

 

Услуга припреме и дистрибуције оброка за ученике у продуженом боравку у 2018/2019. години

ОШ "Влада Аксентијевић" објављује  19.10.2018. позив за подношење понуда у поступку Јавна набавка мале вредности.

Преузмите позив.

Преузмите текст конкурсне документације.

 

Дистрибуција оброка

ОШ "Влада Аксентијевић објављује 17. 10. 2016. позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за услуге припреме и дистрибуције оброка за ученике у продуженом боравку од 1. до 4. разреда, за наставне дане до краја октобра 2017. године. Рок за подношење понуда је до 24. октобра у 14 сати.

Преузмите конкурсну документацију.

Преузмите Позив за подношење понуда.

Настава у природи и екскурзије

ОШ "Влада Аксентијевић објављује 14. 12. 2015. позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за организовање наставе у природи и екскурзија у школској 2015,16. години. Овде преузмите документ.

 Текст конкурсне документације за организовање и реализацију наставе у природи и екскурзија у школској 2015,16. години преузмите овде.

Електрична енергија

ОШ "Влада Аксентијевић" објављује 22.3. 2017. позив за подношење понуда у поступку јавне набавке за дистрибуцију електричне енергије . Текст понуде преузмитеОВДЕ. Преузмите текст конкурсне документације.