Упис детета у први разред основне школе

 

Има ли за породицу веће среће,

него кад првак у школу креће?

Кад почне прва слова да сриче,

и из Буквара чита приче.

Све то и друго, учи у школи,

па како да је онда не воли?

Стрпајте у торбу књиге и снове,

и играчке, школа вас зове.

Милорад Кнежевић, наставник српског језика у ОШ Влада Аксентијевић

Поштовани родитељи будућих првака,

Ове године у први разред полазе сва деца рођена од 1.3.2013. до краја фебруара 2014. године. Родитељи су у обавези да своје дете упишу у први разред и омогуће му услове за основно школовање.

Чланом 55. Закона о основном образовању и васпитању прописано је да је школа дужна да упише свако дете са подручија школе, а да може да упише и дете са подручија друге школе, на захтев родитеља, у складу са просторним и кадровским могућностима школе. Родитељ, односно законски заступник , може да поднесе захтев изабраној школи за упис детета најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис.

Подношење захтева које врше родитељи будућих првака који територијално не припадају нашој школи трајаће од 8. јануара до 1. фебруара.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе, до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Подсећамо родитеље чија су старија деца већ наши ђаци, који желе да и своју млађу децу упишу у нашу школу, а територијално не припадају школи, такође морају да доставе своје захтеве секретару школе најкасније до 01. 02. 2020. године.

 Неблаговремене захтеве школа неће разматрати.

Молба коју родитељ лично предаје секретаријату школе, треба да садржи разлог због кога желите да упишете дете у нашу школу, основне податке о детету, име и презиме, адресу и контакт телефон родитеља.

Молимо родитеље деце која територијално припадају школи да до првог априла 2020. године пријаве своју децу за упис код секретара школе.

Након што родитељи пријаве дете за упис у школу и донесу потребне документе, тестирање  за упис у први разред, које обавља школски психолог, може бити заказано од првог априла, код секредтара школе.

Приликом пријављивања за упис и тестирање, у секретаријату школе предају се следећа документа:

- извод из Матичне књиге рођених;
- копија пријаве места боравкa;
- потврда од лекара из Дома здрављa Палилула;
- потврда о завршеном предшколском програму. Ова последња потврда може бити предата и накнадно, када дете заврши предшколски програм.

Дете је уписано у први разред када родитељи предају сва тражена документа секретару школе.

Пријава се врши код секретара школе, сваког радног дана од 8 до 14 часова, или код психолога од 15 до 18 часова уторком и четвртком.

Да би се прибавила потврда од лекара која се предаје у школи, родитељ треба са дететом да оде у Дечији диспанзер Дома здравља ради обављања свих потребних специјалистичких прегледа за упис у први разред.

Нашу школу карактерише:
- Квалитетна настава која омогућава добру пролазност осмака у жељене школе и задржавање успеха у средњој школи. Више година уназад, наши ученици константно постижу најбољи успех на општини на Завршном испиту.
-Били смо међу првим школама које су приликом оцењивања квалитета рада школа, добиле највишу оцену.
-Од школске 2012,13. године, сви ученици од првог до четвртог разреда похађају наставу пре подне, а после подне је организован продужени боравак који пружа могућност да деца остану у школи по потреби до 17.30. Поред израде домаћих задатака и слободиних активности деце у току продуженог боравка одржавају се секције.

-Боравком су обухваћени ученици од првог до четвртог разреда.
- У нашој школи постоји висок ниво безбедности ученика и осмишљене превентивне активности.
- Добро организоване ваннаставне активности и висока обухваћеност деце различитим културним, спортским и друштвеним активностима (драмска, фолклорна, ликовна, математичка, секција, креативне радионице већ од првог разреда)
-Енглсеки језик од првог разреда.
- Немачки језик од петог разреда.
- Факултативна настава кинеског језика

За све додатне информације можете се јавити секретару школе на телефон 2762-261 сваког радног дана од 8.00 до 14.00 часова или психологу на тел. 2763-532, понедељком, средом и петком од 8 до 14.00 и уторком и четвртком од 14.00 до 18.00.