Циљ „ШКОЛСКОГ ЗЕЛЕНОГ ПРЕССА“ је да се ученици укључе у препознавање добрих и лоших примера заштите животне средине у школи, око школе, у свом месту становања, у околини места становања.

8/1 за фото-есеј : Еко едукација

У наставку ће бити њихови фото-есеји

                      Вршњачка еколошка едукација

Враћајући се са великог одмора, Андреј и Милош су необазриво бацили отпатке од ужине на под. Видевши то, Елена и Сандра су одлучиле да дечацима покажу како да очувају животну средину.
Одвеле су дечаке до канти за рециклажу у школи и помогле им да схвате да рециклирање није тешко.