Поштовани родитељи, од понедељка, 11. маја у школи ће бити организован рад боравка од 7.30 до 16.30.
У школи ће претходно и у току трајања обавезе организовања боравка ученика бити предузимане све мере које је прописало Министарство просвете:

 

- Спровођење прања, чишћења, дезинфекција простора, прибора, опреме, проветравање простора пре почетка рада боравка 11.маја.

- Обезбеђивање заштитне опреме за запослене и дезинфекционих средстава

- Постављање дезобаријере на улазу

- Чашћа дезинфекција школског простора у току боравка деце

Организација боравка:

- Свакога дана, родитељ обавештава школу да ли ће дете доћи наредног дана у бороавак и у које време ће бити присутно.
- Пре поласка у школу, родитељ мора себи и детету да измери температуру и да у случају повишене температуре не доводи дете у школу.
- Јутарњи прихват ученика вршиће се на улазу у хол школе.
- Родитељ је у обавези када доводи дете у школу да носи маску која прекрива нос и уста.
- Родитељи не треба да улазе у школу, а прихват и довођење деце обавља дежурно лице. Ако постоји потреба да уђе у хол ради размене информација са настанвиком, родитељ треба да пређе преко дезо баријере и дезинфикује руке дезинфекционим средством на бази 70% алкохола.
У контакту са особљем школе, родитељии морају да одржавају дистанцу од 2 метра удаљености.
Групе боравка ће имати максинмално 9 ученика.
У затвореном простору, ученици морају да носе маске.
Потребно је да им родитељи обезбеде кутијицу са чврстим сапуном и папирне убрусе.
Детету је потребно обезбедити флашицу са водом коју ће користити током боравка у школи.
У време боравка у школи, ученици ће пратити наставу на даљину, израђивати домаће задатке и имати слободне активности.
Дружење ученика из различитих група неће бити дозвољено.
Активности ученика у групама биће организоване тако да се међусобни контакт максимално избегава.
Деца треба да доручкују код куће, а родотељи да им припреме суви оброк и ужину (у зависности од дужине времена које дете проводи у школи).>Деца треба да доручкују код куће, а родотељи да им припреме суви оброк и ужину (у зависности од дужине времена које дете проводи у школи).