Поштовани родитељи и ученици,

Након анализе резултата спроведене анкете са родитељима, утврдили смо да се преко 97% родитеља определило да ученици похађају наставу у школи. Због обавезе да бринемо о здрављу ученика и запослених, у складу са упутствима добијених од Кризног штаба и Министарства просвете, Наставничко веће је донело одлуку да се у школској 2020/21. години спроводи комбиновани модел наставе.

То значи да ће ученици млађих разреда долазити у школу сваког дана, али су подељени у две групе. Прва група има наставу од 8 сати, а друга група има наставу од 10.50.

Продужени боравак ће бити организован у складу са ресурсима школе. Боравак могу да похађају ученици чија оба родитеља доставе потврду своје радне организације да ће у току септембра бити радно ангажовани ван своје куће, односно у просторијама фирме.

Ученици старијих разреда су подељени као и раније у две смене- црвену (пети и седми разред) и плаву, (шести и осми разред), које се по времену почетка наставе смењују недељно. Осим тога, подељени су и у одељењима на две групе, које се смењују у школи по данима. Једне недеље група А је у школи у понедељак, среду и петак, а у уторак и четвртак прати ТВ наставу код куће.  Исте недеље група Б је у школи у уторак и четвртак, а у понедељак, среду и петак прати ТВ часове код куће.   Следеће недеље, они који су били од 13 сати на настави, почињу са наставом у 17 сати, а у оквиру одељења, ученици из групе Б сада долазе у школу на наставу у понедељак, среду и петак, а група А ће бити у школи у уторак и четвртак.

Часови трају 30 минута. Настава ће бити организована тако да свако одељење (група) има своју учионицу, односно током одмора нема промене учионица.

Ученици који нису у школи су у обавези да прате ТВ часове.

Усмене и писане провере знања се спроводе у школи за све ученике- и оне који су се определили искључиво за праћење наставе код куће.

Овакав облик наставе биће реализован до нових препорука кризног штаба.

Као помоћно средство у организацији наставе на даљину биће коришћена Гугл платформа за учење, као и у школској 2019/20. години. путем Гугл учионице организоваћемо часове за предммете за које нису снимани ТВ часови, додатну подршку за ученике у виду консултација са наставницима, постављње наставних материјала, допунску и додатну наставу, часове одељењског старешине.

У наставку су распореди звоњења за млађе и старије ученике.

Дневни распоред звоњења за ученике од првог до четвртог разреда

Група А

Час

Трајање часа

1.

8.00 – 8.30

2.

8.35 – 9.05

Велики одмор – чишћење и проветравање учионица (20 минута)

3.

9.25 – 9.55

4.

10.00 – 10.30

Чишћење и проветравање учионица (20 минута)

 Група Б

Час

Трајање часа

1.

10.50 – 11-20

2.

11.25 – 11.55

Велики одмор – чишћење и проветравање учионица (20 минута)

3.

12.10 – 12.40

 После је боравак до пет сати.

Дневни распоред звоњења за ученике од петог и седмог разреда

Час

Трајање часа

1.

13.00 - 13.30

2.

13.35 – 14.05

Велики одмор – чишћење и проветравање учионица (20 минута)

3.

14.25 – 14.55

4.

15.00 – 15.30

5. 15.35-16.05
6.

16.10 - 16.40

 

Дневни распоред звоњења за 6. и 8. разред-прва недеља
Час

Трајање часа

1.

17.00 - 17.30

2.

17.35 – 18.05

Велики одмор – чишћење и проветравање учионица (20 минута)

3.

18.25 – 18.55

4.

19.00 – 19.30

 5.  19.35-20.05

6.

20.10 - 20.40

 

У школи ће се стриктно поштовати све прописане епидемиолошке мере:

- Ученици, наставно, ненаставно особље НЕ ДОЛАЗЕ у школу уколико имају повишену телесну температуру или симптоме респираторне инфекције.

- Родитељи треба пре доласка у школу да провере телесну температуру својој деци.- Обавезно одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање једног ипо метара.

- У учионици ће бити максимално 15 ученика

- Обустављају се све активности код којих је могуће појачано стварање аеросола (певање, викање, контактни спорт, навијање и друго).

-За време одмора, пре и после наставе у школи и дворишту, дежурни наставници ће спречавати гужве и окупљање већег броја ученика.

 

НОШЕЊЕ МАСКИ

Школско наставно и ненаставно особље све време боравка у школи носе заштитне маске.

 

Ученици:

Маску треба да носе при уласку у школу па све до доласка до своје клупе

Маска се ОБАВЕЗНО користи приликом одговарања и сваког разговора

Маска се ОБАВЕЗНО користи и приликом кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет.

Маска се може одложити само у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу.

Током боравка у школи може се користити било која врста маске, тако да истовремено прекрива уста и нос.

Посебну пажњу је неопходно посветити појачаној личној хигијени ( што чешће прање руку, користити гелове и дезинфекциона средства за руке).

Школа ће појачати механичко и хемијско чишћење школских простора, посебно заједничких предмета који се често додирују.

Редари ће имати обавезу да у склопу својих дужности редовно проветравају учионицу.

 

Уколико се појаве симптоми у школи, ученик ће са заштитном маском и бити смештен у просторију одређену за изолацију. Школа ће одмах обавестити родитеље и надлежни институт/завод за јавно здравље. О ученику у соби за изолацију до доласка родитеља бригу ће водити особа коју одреди директор. Та особа ће обавезно користити маску и рукавице, а након одласка детета простор ће бити очишћен и дезинфикован.

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА ће бити истакнут на сајту школе до краја августа 2020.