Шестаци, на часовима грађанског васпитања, ове недеље, тема у духу толеранција.

УПОЗНАЈЕМО ДРУГЕ ЗЕМЉЕ И КУЛТУРЕ