Вести за ученике VI/1

Распоред писаних провера знања у школској 2011,12. години

 предмет врста провере знања
 датум одржавања
 српски језик
 други писмени задатак
 друга недеља децембра 2011.
 српски јеик
 трећи писмени задатак
трећа недеља марта 2012.
 срски језик
 четврти писмени задатак
 четврта недеља маја 2011.
 математика  други писмени задатак
 15.12.2011.
 математика контролна вежба
 јануар 2012.
 математика  контролна вежба
 март 2012.
 математика  трећи писмени задатак  трећа недеља марта 2012.
 математика  контролна вежба
 април
 математика  четврти писмени задатак
 четврта недеља маја 2012.
 енглески језик
 први писмени заддатак
 7.12.2011.
 енглески језик
 контролна вежба
 март 2012.
 енглески језик
 други писмени задатак
 друга недеља маја