Вести за ученике VII/3

Распоред писаних провера знања у школској 2011,12. години

 предмет врста провере знања
 датум одржавања
 српски језик
 други писмени задатак
друга недеља децембра
 српски језик
 контролна вежба
 четврта недеља фебруара
 српски јеик
 трећи писмени задатак
2. недеља марта
 српски језик
 контролна вежба
 четврта недеља марта
 срски језик
 четврти писмени задатак
 5. недеља маја
 математика  други писмени задатак
 22.12.2011.
 математика контролна вежба
.трећа недеља фебруара
 математика  трећи писмени задатак  трећа недеља марта
 математика  контролна вежба
трећа недеља априла
 математика  четврти писмени задатак
трећа недеља маја
 енглески језик
 први писмени заддатак
 2.12.2011.
 енглески језик
 контролна вежба
друга недеља фебруара
 енглески језик
 други писмени задатак
друга недеља маја
 немачки језик
 први писмени задатак
четврта недеља новембра 2011.
 немачки језик
 контролна вежба
 друга недеља фебруара
 немачки језик
 контролна вежба
трећа недеља марта