Вести за ученике VIII/2

Распоред писаних провера знања у школској 2011,12. години

 предмет врста провере знања
 датум одржавања
 српски језик
 други писмени задатак
2. недеља децембра
 српски језик
 контролна вежба
март
 српски јеик
 трећи писмени задатак
3. недеља маја
 српски језик
 контролна вежба
 мај
 срски језик
 четврти писмени задатак
 4. недеља маја
математика  други писмени задатак
16.12.2011.
математика контролна вежба јануар
математика трећи писмени задатак 3. недеља марта
математика контролна вежба март
математика контролна вежба април
математика четврти писмени задатак 4. недеља маја
 енглески језик
 први писмени заддатак
 6.12.2011.
 енглески језик
 контролна вежба
фебруар
енглески језик контролна вежба март
 енглески језик
 други писмени задатак
4. недеља априла (26.4.2012.)
немачки језик контролна вежба 5. недеља јануара
 немачки језик
други писмени задатак 1. недеља априла
 немачки језик
 контролна вежба
4. недеља априла