преззмите документАкта

назив документа преузимање
Монографија (2007) преузмите документ
Статут Основне школе "Влада Аксентијевић" (23.12.2013) преузмите документ
Пословник о организацији и раду Школског одбора (7.2.2014) преузмите документ
Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика (23.12.2003) преузмите документ
Правилник о заштити и безбедности ученика ОШ "Влада Аксентијевић" (4.12.2017) преузмите документ
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања ОШ "Влада Аксентијевић" преузмите документ
Правилник о јавним набавкама ОШ "Влада Аксентијевић"

 преузмите документ

Летопис школе за 2014/2015. годину
преузмите документ
Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину (15.9.2017), преузмите документ
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 2017. преузмите документ
ИЗМЕНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ОШ "ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ" 07.02.2014
преузмите документ
ИЗМЕНЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА
ОШ "ВЛАДА АКСЕНТИЈЕВИЋ" 26.05.2016
преузмите документ

Сва документа су у PDF формату. Уколико немате Adobe Reader, који Вам је потребан за коришћење ових докумената, можета га преузети овде.