Акта

назив документа преузимање
Монографија (2007) преузмите документ
Статут Основне школе "Влада Аксентијевић" (21.3.2018) преузмите документ
Пословник о организацији и раду Школског одбора (17.4.2018) преузмите документ
Правилник о раду ОШ "Влада Аксентијевић" (17.4.2018)
преузмите документ
Правилник о организацији послова и систематизацији у ОШ "Влада Аксентијевић"(21.3.2018) преузмите документ
Правила о понашању ученика, запослених и родитеља ученика (27.6.2019) преузмите документ
Правилник о заштити и безбедности ученика ОШ "Влада Аксентијевић" (4.12.2017) преузмите документ
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања ОШ "Влада Аксентијевић" преузмите документ
Правилник о јавним набавкама ОШ "Влада Аксентијевић"

 преузмите документ

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика ОШ "Влада Аксентијевић"
преузмите документ
Годишњи план рада за школску 2023/2024. годину преузмите документ
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 17.4.2018. преузмите документ
Правилник о испитима (17.4.2018) преузмите документ
Правилник о избору ученика генерације (17.4.2018) преузмите документ
Финансијски извештај

преузмите док. 1

преузмите документ 2

преузмите документ 3

преузмите документ 4

преузмите документ 5

Сва документа су у PDF формату. Уколико немате Adobe Reader, који Вам је потребан за коришћење ових докумената, можета га преузети овде.